Inge Vercaeren

Algemene kinesitherapie - Pediatrische kinesitherapie

Onze Specialisaties

-Bobath (neuromotorische ontwikkelingsbehandeling zowel bij een kind met Cerebral Palsy als bij vertraagde motorische ontwikkeling)
-psychomotoriek (bij vertraagde grof en/of fijnmotorische ontwikkeling)
-KOB volgens Hendrickx
-ademhalingskiné en autogene drainage
-kinderorthopedie
-plasproblematiek (o.a. bedwateren)
-leerproblemen
-baby's met voorkeurshouding (plagiocephalie)
-groei - of houdingsgebonden problemen
-relaxatie
- ...